Terma dan syarat

Tempahan dibuat terus antara pelanggan dan pemilik. Pelanggan menyatakan telah memperoleh semua maklumat yang diperlukan di laman web di mana tempahan dilakukan. Sebarang tempahan melalui laman web memerlukan perundingan dan penerimaan terma dan syarat ini. Perjanjian pelanggan mengenai terma dan syarat umum ini berlaku semasa membuat tempahan; tiada tempahan boleh dilakukan tanpa perjanjian ini. Pelanggan mempunyai kemampuan untuk menyimpan dan mengedit terma dan syarat ini menggunakan ciri standard penyemak imbas atau komputernya. Laman web tersebut menyebutkan maklumat berikut: notis undang-undang yang membolehkan pengenalan penjual yang tepat dan menunjukkan namanya, alamat tempat ia ditubuhkan, alamat e-melnya, nombor telefonnya, jika dikenakan cukai; ciri-ciri penting perkhidmatan yang ditawarkan; harga; terma pembayaran; syarat umum penjualan; tempoh sah tawaran dan harganya; tempoh minimum kontrak yang dicadangkan, jika ada. Pelanggan, sebelum pesanan perkhidmatan menyatakan bahawa tempahan perkhidmatan ini dilakukan untuk keperluan peribadinya. Sebagai pengguna, pelanggan memiliki hak khusus, yang akan ditolak sekiranya layanan yang disediakan tidak untuk tujuan peribadi. Semua maklumat yang terdapat di laman web ini disajikan dalam Bahasa Inggeris dan juga dalam beberapa bahasa asing yang lain. Pelanggan menyatakan mempunyai kemampuan undang-undang penuh untuk terlibat dalam terma dan syarat ini.

 

Definisi

Dalam apa yang berikut, syarat-syarat di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut: “pengakuan penerimaan”: e-mel yang dihantar kepada pelanggan meringkaskan tempahan yang dibuat oleh pelanggan dan mengesahkan penerimaan oleh penjual. “pelanggan”: orang semula jadi yang bertindak untuk keperluan peribadi atau profesionalnya tetapi tidak berkaitan dengan aktiviti pelancongan. “surat elektronik” bermaksud apa-apa mesej, dalam bentuk teks, suara, suara atau gambar, yang dikirim oleh rangkaian komunikasi awam, disimpan di pelayan rangkaian atau di peralatan terminal penerima, sehingga yang terakhir mengambilnya. “tempahan dalam talian”: tempahan malam melalui baucar tempahan tanpa bahan di laman web. “service”: tempahan yang ciri-ciri pentingnya ditunjukkan di laman web.

 

Tujuan

Syarat umum ini menentukan hak dan kewajiban pihak berkenaan dengan tempahan perkhidmatan yang ditawarkan oleh penjual di laman webnya. Mereka mengatur semua langkah yang diperlukan untuk tempahan dan tindak lanjut pemesanan antara pihak-pihak yang berkontrak. Pelanggan mengakui telah membaca dan menerima syarat-syarat umum penjualan yang terdapat di laman web penjual.

 

Skop

Terma dan syarat umum ini berlaku untuk semua tempahan yang dibuat melalui internet.

 

Tempoh

Syarat umum penjualan ini berlaku sepanjang perkhidmatan dalam talian oleh penjual di laman webnya. Penjual berhak, tanpa notis atau pampasan, untuk menutup sementara atau secara kekal laman webnya atau ruang tempahan dalam talian. Penjual tidak bertanggungjawab atas kerosakan apa pun yang mungkin berlaku akibat perubahan ini dan / atau ketiadaan sementara atau penutupan kekal semua atau sebahagian laman web atau perkhidmatan yang berkaitan, seperti kawasan tempahan dalam talian.

 

Tempahan

Pelanggan memilih perkhidmatan yang disajikan di laman web ini. Pelanggan mengakui telah membaca sifat, tujuan dan syarat tempahan perkhidmatan yang terdapat di laman web dan telah meminta dan memperoleh maklumat yang diperlukan dan / atau tambahan untuk membuat tempahannya dengan mengetahui sepenuhnya fakta-fakta. Pelanggan bertanggungjawab sepenuhnya atas pilihan perkhidmatannya dan kesesuaiannya dengan keperluannya, sehingga tanggungjawab penjual tidak dapat dicari dalam hal ini. Tempahan diakui diterima oleh pelanggan pada akhir proses tempahan. Tempahan dianggap terdiri daripada pembayaran dalam talian dengan kad kredit atau debit. Pelanggan berjanji, sebelum membuat sebarang tempahan, untuk melengkapkan maklumat yang diminta pada baucar atau permintaan tempahan. Pelanggan mengesahkan kebenaran dan ketepatan maklumat yang dihantar.

 

Khidmat Pelanggan

Untuk sebarang aduan berkaitan dengan tempahan anda, anda boleh menggunakan bahagian “hubungi”.

Pembatalan atau pengubahsuaian disebabkan oleh pelanggan
Pelanggan diingatkan bahawa dia tidak mempunyai hak untuk menarik diri, dengan syarat bahawa perkhidmatan tersebut diberikan pada tarikh atau jangka waktu tertentu. Syarat pembatalan atau pengubahsuaian ditunjukkan dalam syarat penjualan yang dilampirkan pada setiap tarif, jika berlaku.

Tawaran yang tidak boleh dibatalkan
Pelanggan tidak dapat menuntut bayaran balik. Pembayaran dikenakan semasa membuat tempahan.

 

Pembatalan

Sekiranya tidak hadir (tempahan tidak dibatalkan – pelanggan tidak hadir), pelanggan tidak akan dapat menuntut bayaran balik. Melainkan dinyatakan sebaliknya, tetamu mesti mengosongkan pada jam 12.00 tengah hari pada hari akhir tempahan. Jika tidak, dia akan dikenakan bayaran tambahan satu malam.

 

Tanggungjawab

Walaupun setiap usaha dilakukan untuk memastikan bahawa foto, representasi grafik dan teks yang dihasilkan untuk menggambarkan tujuan yang disajikan memberikan gambaran seakurat mungkin mengenai perkhidmatan yang ditawarkan, variasi dapat terjadi, terutama kerana perubahan perabot atau kemungkinan pengubahsuaian. Pelanggan tidak dapat menuntut sebarang tuntutan untuk fakta ini, kerana variasi ini tidak berkaitan dengan ciri penting perkhidmatan. Penjual tidak boleh dipertanggungjawabkan atas ketidakpatuhan atau prestasi tempahan yang tidak betul sekiranya berlaku force majeure, oleh pihak ketiga, pelanggan atau rakannya, seperti ketiadaan Internet, akses kemustahilan ke laman web, pencerobohan luaran, virus komputer. Sekiranya berlaku kejadian luar biasa atau force majeure, penjual berhak untuk menampung pelanggan sebahagian atau sepenuhnya di sebuah pejabat tempatan tanpa sebarang bayaran tambahan. Sekiranya berlaku force majeure, kejadian yang tidak dijangka atau di luar kawalannya, penjual mesti memberitahu pelanggan dengan segala cara yang mungkin untuk membatasi kemungkinan kerosakan.

 

Tuntutan

Tuntutan yang berkaitan dengan prestasi yang tidak betul atau tidak wajar mesti, apabila dihukum denda penyitaan, harus diketahui oleh penjual dengan menulis dalam masa 24 jam setelah kedatangan.

 

Harga

Harga yang dinyatakan adalah setiap bilik (atau barang) untuk jumlah orang dan tarikh yang dipilih. Harga dipaparkan dalam jumlah dalam Ringgit Malaysia, dan hanya berlaku selama jangka waktu yang ditunjukkan di laman web ini. Harga dan syarat boleh berubah tanpa notis bergantung pada syarat dan keperluan perniagaan. Kecuali dinyatakan sebaliknya, perkhidmatan tambahan tidak termasuk dalam harga. Harga tidak termasuk komisen mengikut cara pembayaran yang digunakan.

 

Menghormati kehidupan peribadi

Maklumat yang diminta kepada pelanggan adalah perlu untuk memproses pesanannya dan akan disampaikan kepada semua penutur dan rakan kongsi. Sekiranya tiada maklumat, penjual tidak akan dapat membuat tempahan. Kecuali pelanggan membantahnya, jika pelanggan telah membuat tempahan di laman web, penjual kemungkinan akan menghantarnya melalui e-mel, tawaran promosi, soal selidik kepuasan setelah dia tinggal. Pelanggan memiliki pilihan untuk menentang, tanpa biaya, bahawa data yang berkaitan dengannya digunakan untuk tujuan pencarian, dan lebih khusus komersial. Pelanggan dimaklumkan, pada setiap bentuk pengumpulan data peribadi, sifat wajib atau pilihan respons dengan adanya tanda bintang.

 

Perjanjian pembuktian

Penerimaan syarat-syarat umum ini dan permintaan untuk membuat tempahan merupakan tandatangan elektronik yang mempunyai, antara pihak, nilai yang sama dengan tandatangan tulisan tangan.

 

Perundangan berkaitan

Syarat-syarat umum penjualan sekarang diatur oleh undang-undang Malaysia, demikianlah untuk peraturan substansi dan peraturan bentuk.

 

Kesempurnaan

Syarat-syarat umum penjualan sekarang menyatakan keseluruhan tanggungjawab pihak-pihak. Tidak ada keadaan umum atau spesifik yang disampaikan oleh pelanggan yang dapat menyatu dengan keadaan umum sekarang. Dokumen-dokumen yang membentuk komitmen kontrak antara para pihak adalah, untuk meningkatkan keutamaan, permintaan tempahan (termasuk syarat khas tambang yang dipesan) dan syarat umum ini.